تبلیغات


نریم بیمارستان

پسره تصادف کرده و داغون


* : زنگ بزن امبولانس بیاد ببرش بیمارستان ِ  ....

پسره : نه اونجا نبرید


+ : خب بگیم ببره بیمارستان ...

پسره : نه اونجا هم نبرید


*:  اخه چرا ؟؟؟


کاشف به عمل آمده تو ی هر دو تا بیمارستان مداوا شده و تسویه نکرده ..فرار میکنه

Oـــo
منبع این نوشته : منبع