تبلیغات


تو رفته ای و من به راه ماندم

غروب و این همه نفس گیری

                  قدم قدم از این قفس میری

                                      چکار کنم که از منم سیری !!؟

تو را قسم به این دل ِ پر درد
                 بمون و سمت ِ صورتم برگرد
                                      ببین خمیده قامت ِ این مرد

دلم گرفته از خودم ... آری

                    از این همه شکستن و زاری

                                      چکار به قلب خسته ام داری ؟؟

تو رفته ای اگر چه می دانم

                    به پای تو همیشه می مانم

                                      که تو شدی عزیزتر از جانم

                                                                     منبع این نوشته : منبع