تبلیغات


پناه میبرم به تو + الحاقیه

پناه میبرم به تو ..انیس روح و جان و تن

که هیچ خانه ای جز این پناه نمیدهد به من


پناه میبرم به تو ... اگرچه کوله ای گناه

به دوش میکشم ولی به تو میبرم پناه


قدم قدم گذشتم از حریم ِ خط کشی ِ تو

خطای من ببخش که باز شروع میکنم ز نوپ .ن : شعر را بصورت کامل توی کانال شعرم گذاشتم
منبع این نوشته : منبع